บริการของเรา


งานบัญชี

ดูรายละเอียด

งานภาษีและประกันสังคม

ดูรายละเอียด

จดทะเบียนบริษัท

ดูรายละเอียด

งานตรวจสอบบัญชี

ดูรายละเอียด

ทำไมต้องใช้บริการ สำนักงานบัญชี


          สำนักงานบัญชี เป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการให้บริการงานด้านบัญชี , งานด้านประกันสังคม และด้านภาษีอากรอย่างครบวงจรซึ่งการที่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางจะจ้างพนักงานประจำเข้ามาทำบัญชีก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะมีต้นทุนค่อนข้างสูง และ บางทีก็ได้พนักงานที่ไม่มีความเข้าใจในงานด้านภาษีอากรเท่าที่ควรก็อาจจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะยื่นภาษีผิดพลาด , ยื่นภาษีซ้ำ ทำให้ในอนาคตถ้าถูกสรรพากรตรวจสอบภายหลังอาจโดนเบี้ยปรับเงินได้โดยไม่จำเป็นส่วนจะจ้างพนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษีอากรและบัญชี ก็อาจอยู่ในระดับสมุห์บัญชีซึ่งต้นทุนในการจ้างงานนั้นสูงมาก ดังนั้นการจ้าง สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี จึงตอบโจทย์เป็นอย่างมากในการที่จะให้บริการและให้คำปรึกษาในงานด้านบัญชีและภาษีอากร โดยที่ราคาไม่แพงกับลูกค้าทุกท่านนั่นเอง

           ปัจจุบันสำนักงานบัญชี ปรากฎอยู่ทั่วไป เช่น บริษัททำบัญชี สมุทรปราการ  บริษัททำบัญชี ศรีนครินทร์  บริษัททำบัญชี บางพลี  บริษัททำบัญชี กรุงเทพ  บริษัททำบัญชี บางนา  บริษัททำบัญชี บางเมือง  บริษัททำบัญชี สำโรงเหนือ  บริษัททำบัญชี ปากน้ำ  บริษัททำบัญชี เทพารักษ์  บริษัททำบัญชี แพรกษา  บริษัททำบัญชี บางปู  บริษัททำบัญชี สุขุมวิท  บริษัททำบัญชี แบริ่ง  บริษัททำบัญชี อุดมสุข  บริษัททำบัญชี สำโรง  บริษัททำบัญชี ลาซาล เป็นต้น ซึ่งสะดวกกับท่านลูกค้าให้ได้เลือกสรรค์

 


รับทำบัญชี


          บริษัท สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี จำกัด ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการทำงานที่จะตอบโจทย์ของลูกค้า โดยการจัดทำบัญชีและภาษีอากรที่ถูกต้องและรวดเร็วทันใจ ทันต่อสถานการณ์และเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในโลกยุคเทคโนโลยีดิจิตอล ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนทางบัญชีและภาษีอากรได้เป็นระบบ และการทำบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชี พรบ.การบัญชีและประมวลรัษฎากร จะช่วยให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลาและเงินในกระเป๋าได้เป็นอย่างดี  ซึ่งถ้าไม่สามารถจัดการกับภาษีอากรได้หรือทำบัญชีและยื่นภาษีไม่ถูกต้อง ก็อาจจะทำให้เสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่มให้กับหน่วยงานกรมฯ ต่างๆ ได้โดยเปล่าประโยชน์โดยทาง สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำบัญชี เพื่อนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

          การทำบัญชีนั้น เริ่มแรกเลย ต้องมีการ จดทะเบียนบริษัท เมื่อเจ้าของธุรกิจได้ทำการ จดเปิดบริษัท หรือจ้างสำนักงานบัญชีรับจดทะเบียนบริษัท มาแล้ว เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นในนามบริษัท บริษัทก็จะจัดเตรียมเอกสารให้เป็นระเบียบอาจจะมีการจ้างพนักงาน หรือจ้าง สำนักงานบัญชี เพื่อดูแล หากมีรายการค้าที่เกี่ยวกับการยื่นแบบภาษี เช่น ภ.ง.ด.1,3,53 และ ภ.พ.30 เมื่อถึงสิ้นเดือนก็จะรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นภาษี ในเดือน ถัดไป และเมื่อถึงสิ้นงวดบัญชี ก็จะต้องปิดงบการเงินและ มีการตรวจสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชี CPA ดังนั้นการจ้าง สำนักงานบัญชี เพื่อมาจัดการในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง และมีต้นทุนที่ถูกลง เจ้าของกิจการจะไม่ต้องกังวนในเรื่องนี้และจะได้มีเวลาไปสร้างธุรกิจของท่านต่อไป

          บริษัทรับทำบัญชี มีหลายแห่ง อาทิเช่น บริษัทรับทำบัญชี สมุทรปราการ  บริษัทรับทำบัญชี ศรีนครินทร์  บริษัทรับทำบัญชี บางพลี  บริษัทรับทำบัญชี กรุงเทพ  บริษัทรับทำบัญชี บางนา  บริษัทรับทำบัญชี บางเมือง  บริษัทรับทำบัญชี สำโรงเหนือ  บริษัทรับทำบัญชี ปากน้ำ  บริษัทรับทำบัญชี เทพารักษ์  บริษัทรับทำบัญชี แพรกษา  บริษัทรับทำบัญชี บางปู  บริษัทรับทำบัญชี สุขุมวิท  บริษัทรับทำบัญชี แบริ่ง  บริษัทรับทำบัญชี อุดมสุข  บริษัทรับทำบัญชี สำโรง  บริษัทรับทำบัญชี ลาซาล เป็นต้น  ซึ่งลูกค้า สามารถเลือกสรรค์ได้ตามพื้นที่

 

 

ค่าบริการทำบัญชีประจำเดือน

          ค่าบริการขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน  เช่น  รายการซื้อ , ขาย , รับเงิน , จ่ายเงิน , รายการทั่วไป , ส่วนบิลค่าน้ำมันและทางด่วน จะคีย์รวมเป็น 1 รายการ ต่อเดือน  เป็นต้น สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี ใช้โปรแกรมในการบันทึกบัญชี คือ Express เพราะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

ราคาเริ่มต้น ที่ 500 บาท

 

 

ค่าบริการจดทะเบียน

 

แพ็กเกจสุดคุ้ม

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)            11,000     บาท

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและบริคณห์สนธิ
 • ฟรี ตรายาง
 • ฟรี ค่าบริการทำบัญชี เดือนแรก (สำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีกับเราเท่านั้น)
 • ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่จัดตั้งบริษัท)
 • ฟรี จดขอรหัสยื่น e-filing
 • ฟรี จดขอรหัสยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน ฯ   (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)        7,000     บาท

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
 • ฟรี ตรายาง
 • ฟรี ค่าบริการทำบัญชี เดือนแรก (สำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีกับเราเท่านั้น)
 • ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่จัดตั้งห้างฯ)
 • ฟรี จดขอรหัสยื่น e-filing
 • ฟรี จดขอรหัสยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

 

 

 

ค่าบริการจดทะเบียนเลิกกิจการ

        จดทะเบียนเลิกกิจการ   (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)                         15,000       บาท

 • บริการจดทะเบียนเลิกกิจการ
 • บริการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
 • บริการแจ้งเลิกกิจการต่อกรมสรรพากร

 

            สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี  รับบริการจดทะเบียนบริษัท ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เช่น รับจดทะเบียนบริษัทสมุทรปราการ,รับจดทะเบียนบริษัทกรุงเทพ,รับจดทะเบียนบริษัทบางเมือง,รับจดทะเบียนบริษัทศรีนครินทร์,รับจดทะเบียนบริษัทปากน้ำ,รับจดทะเบียนบริษัทเทพารักษ์,รับจดทะเบียนบริษัทบางปู,รับจดทะเบียนบริษัทบางพลี,รับจดทะเบียนบริษัทสำโรงเหนือ,รับจดทะเบียนบริษัทบางนา,รับจดทะเบียนบริษัทแพรกษา,รับจดทะเบียนบริษัทแบริ่ง,รับจดทะเบียนบริษัทลาซาล,รับจดทะเบียนบริษัทกิ่งแก้ว,รับจดทะเบียนบริษัทหนามแดง,รับจดทะเบียนบริษัทอุดมสุข,รับจดทะเบียนบริษัทสวนหลวง,รับจดทะเบียนบริษัทประเวศ,รับจดทะเบียนบริษัทพระโขนง,รับจดทะเบียนบริษัทบางบ่อ,รับจดทะเบียนบริษัทบางนา-ตราด,รับจดทะเบียนบริษัทสุขุมวิท เป็นต้น ในอัตราที่คงที่ และเป็นธรรมมากที่สุด 

อัตราค่าบริการ


# บริการและบัญชีของเรา
1 งานบัญชี รายละเอียดค่าบริการ
2 งานภาษีและประกันสังคม รายละเอียดค่าบริการ
3 จดทะเบียนบริษัท รายละเอียดค่าบริการ
4 งานตรวจสอบบัญชี รายละเอียดค่าบริการ