กรมสรรพากรยืนยัน ภาษีมูลค่าเพิ่มในไทยยังคงที่อัตรา 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการที่จะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 1 ตุลาคมปีหน้า เป็นแค่ภาษากฎหมายเท่านั้น


กรมสรรพากรยืนยัน ภาษีมูลค่าเพิ่มในไทยยังคงที่อัตรา 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการที่จะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 1 ตุลาคมปีหน้า เป็นแค่ภาษากฎหมายเท่านั้น

ผู้สื่อ

Update Date : 28 ม.ค. 2565, 17:30 Read More

สรรพากร ยกระดับบริการยื่นแบบ-ชำระภาษีออนไลน์ใหม่ เริ่ม 6 ต.ค.2564


สรรพากร ยกระดับบริการยื่นแบบ-ชำระภาษีออนไลน์ใหม่ เริ่ม 6 ต.ค.2564

กรมสรรพากรยกระดับการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New e – Filing) ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายให้ผู้เสียภาษีใช้งานได้ง่าย สะดวกยิ่งกว่าเดิม เริ่ม 6 ต.ค.64 เป็นต้นไป ที่. . . .

Update Date : 28 ต.ค. 2564, 15:55 Read More

การระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด


คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง การระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด

          ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขอความร่วมมือระบุ. . . .

Update Date : 13 ส.ค. 2563, 22:29 Read More

31 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2562 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา


เรื่อง 31 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2562 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

          กรมสรรพากรขอเชิญผู้มีเงินได้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 อีกกว่า 2 ล้านราย ยื่นแบบ ภายใน 31 สิงหาคม 2563 แนะให้ยื่นแบบฯ. . . .

Update Date : 7 ส.ค. 2563, 21:22 Read More

ด้วยความห่วงใย เลือกใช้บริการ Online ของกรมสรรพากร


ด้วยความห่วงใย เลือกใช้บริการ Online ของกรมสรรพากร สะดวก รวดเร็ว

ทั้งในช่วงที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไปจนถึงเมื่อสถานการณ์เป็นปกติกับระบบ Tax From Home ทั้งการยื่นแบบ การชำระภาษี การคืนภาษี การจดทะเบียน ช่วยลดต้นทุนและทำให้ธุรกรรมทางภาษีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น...

Update Date : 2 มิ.ย. 2563, 22:13 Read More

< previous1234567