อัตราค่าบริการอัตราค่าบริการ ของ สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี

 

ค่าบริการทำบัญชีประจำเดือน

          ค่าบริการขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน  เช่น  รายการซื้อ , ขาย , รับเงิน , จ่ายเงิน , รายการทั่วไป , ส่วนบิลค่าน้ำมันและทางด่วน จะคีย์รวมเป็น       1 รายการ ต่อเดือน  เป็นต้น สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี ใช้โปรแกรมในการการบันทึกบัญชี คือ Express เพราะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

 

***ค่าทำบัญชี เริ่มต้น 500 บาท***

 

ค่าบริการสอบบัญชีประจำปี

               ค่าสอบบัญชีนั้น ขึ้นอยู่กับรายได้ ของกิจการ ซึ่งผู้สอบบัญชีเป็นผู้กำหนด ค่าบริการเริ่มต้น 5,000 ต่อปี


ค่าบริการจดทะเบียน

แพ็กเกจสุดคุ้ม

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท   (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) เริ่มต้น          11,000        บาท

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและบริคณห์สนธิ
 • ฟรี ตรายาง
 • ฟรี ค่าบริการทำบัญชี เดือนแรก (สำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีกับเราเท่านั้น)
 • ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันจัดตั้งบริษัท)
 • ฟรี จดขอรหัสยื่น e-filing
 • ฟรี จดขอรหัสยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน ฯ   (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) เริ่มต้น      7,000         บาท

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
 • ฟรี ตรายาง
 • ฟรี ค่าบริการทำบัญชี เดือนแรก (สำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีกับเราเท่านั้น)
 • ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันจัดตั้งห้างฯ)
 • ฟรี จดขอรหัสยื่น e-filing
 • ฟรี จดขอรหัสยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

 

 

ค่าบริการจดทะเบียนเลิกกิจการ

        จดทะเบียนเลิกกิจการ   (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)  เริ่มต้น                       15,000       บาท

 • บริการจดทะเบียนเลิกกิจการ
 • บริการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
 • บริการแจ้งเลิกกิจการต่อกรมสรรพากร

บัญชี สมุทรปราการ  บัญชี ศรีนครินทร์  บัญชี บางพลี  บัญชี กรุงเทพ  บัญชี บางนา  บัญชี บางเมือง  บัญชี สำโรงเหนือ  บัญชี ปากน้ำ  บัญชี เทพารักษ์  บัญชี แพรกษา  บัญชี บางปู  บัญชี สุขุมวิท  บัญชี แบริ่ง  บัญชี อุดมสุข  บัญชี สำโรง  บัญชี ลาซาล