กรมสรรพากรยืนยัน ภาษีมูลค่าเพิ่มในไทยยังคงที่อัตรา 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการที่จะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 1 ตุลาคมปีหน้า เป็นแค่ภาษากฎหมายเท่านั้น


กรมสรรพากรยืนยัน ภาษีมูลค่าเพิ่มในไทยยังคงที่อัตรา 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการที่จะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 1 ตุลาคมปีหน้า เป็นแค่ภาษากฎหมายเท่านั้น

กรมสรรพากรยืนยัน ภาษีมูลค่าเพิ่มในไทยยังคงที่อัตรา 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการที่จะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 1 ตุลาคมปีหน้า เป็นแค่ภาษากฎหมายเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ารัฐบาลจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตเป็น 9 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมปีหน้า โดยบอกว่า ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นการคงอัตราแวต 7 เปอร์เซ็นต์ ออกไปอีก 1 ปี จากวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561 ส่วนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวตจะเป็นเท่าใดคงขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล แต่ที่ผ่านมาอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต ในไทยคงระดับ 7 เปอร์เซ็นต์ มานาน 20 ปี

อธิบดีกรมสรรพากร ยังระบุว่า แม้ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มต้องอยู่ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นเข้าสรรพากร 9 เปอร์เซ็นต์ ส่งท้องถิ่น 1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคงแวต 7 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลต้องประกาศลดอัตราแวตลง 6.3 เปอร์เซ็นต์ รวมภาษีท้องถิ่น 0.7 เปอร์เซ็นต์ จึงเท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนจึงอย่าตื่นตกใจรัฐบาลจะขึ้นถึง 9 เปอร์เซ็นต์ หรือ รวมภาษีท้องถิ่นอีก 1 เปอร์เซ็นต์ เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพราะการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องใช้ภาษากฎหมาย และทุกรัฐบาลก็ต่ออายุมาตลอด เพื่อช่วยภาระค่าครองชีพ แม้การคงแวตจะทำให้รัฐสูญรายได้ประมาณ 232,000 ล้านบาทต่อปี