งานภาษีและประกันสังคม


สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี

    งานภาษีและประกันสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการบัญชี ซึ่งจำเป็นต้องส่งรายงานและแบบต่างๆให้หน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น เอกสารที่ส่งให้กับหน่วยงานราชการต้องครบถ้วนและถูกต้อง


งานภาษีและประกันสังคม

บริการงานด้านภาษีอากรของสำนักงานบัญชีเรา มีดังนี้

1.  บริการจัดทำและยื่นแบบภาษี  ประจำเดือน  เช่น
          - จัดทำและยื่นแบบภาษี   ภงด.1 , 3 , 53 
          - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย  พร้อมคัดแยกเอกสารให้เป็นระเบียบ
          - จัดทำและยื่นแบบภาษี  ภพ.30 , 36

2.  บริการจัดทำและยื่นแบบภาษี  ประจำปี  เช่น
          - จัดทำและยื่นแบบภาษี   ภงด.1ก
          - จัดทำและยื่นแบบ ภงด.90 , 91
          - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
          - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

 

บริการงานประกันสังคมของสำนักงานบัญชีเรา  มีดังนี้

1.  แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้าง และ ลูกจ้าง

2.  จัดทำและยื่นแบบประกันสังคมประจำเดือน

3.  แจ้งเข้า - แจ้งออกพนักงานกับสำนักงานประกันสังคม

4.  จัดทำและยื่นแบบ กท.20 ประจำปี

 

     การที่นิติบุคคลจะยื่นแบบต่างๆ ให้กับหน่วยงาน ก่อนอื่นต้องจดจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทสำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี รับจดทะเบียนบริษัททุกพื้นที่ อาทิเช่น จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ  จดทะเบียนบริษัท ศรีนครินทร์  จดทะเบียนบริษัท บางพลี  จดทะเบียนบริษัท กรุงเทพ  จดทะเบียนบริษัท บางนา  จดทะเบียนบริษัท บางเมือง  จดทะเบียนบริษัท สำโรงเหนือ  จดทะเบียนบริษัท ปากน้ำ  จดทะเบียนบริษัท เทพารักษ์  จดทะเบียนบริษัท แพรกษา  จดทะเบียนบริษัท บางปู  จดทะเบียนบริษัท สุขุมวิท  จดทะเบียนบริษัท แบริ่ง  จดทะเบียนบริษัท อุดมสุข  จดทะเบียนบริษัท สำโรง  จดทะเบียนบริษัท ลาซาล เป็นต้น