จดทะเบียนบริษัท


สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี

    บริษัท ฯ ยินดีให้บริการงานด้าน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจทุกชนิด  กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เช่น  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ,  กรมสรรพากร  และสำนักงานประกันสังคม  เป็นต้น

    เริ่มแรกในการทำธุรกิจ จะต้องมีชื่อ นิติบุคคล ชื่อร้าน ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อจะดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี จะช่วยท่านเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการไปจดจัดตั้ง 

 


จดทะเบียนบริษัท

รายการจดทะเบียนที่ให้บริการ
1.    จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนและจดทะเบียนห้างร้านต่าง ๆ
2.    จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง   เช่น  เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท ,  เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท  ,  เพิ่มทุน / ลดทุน ,  แก้ไขเพิ่มเติมตราประทับ ,  เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯลฯ
3.    จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4.    แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ย้ายที่อยู่, เปลี่ยนชื่อบริษัท และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ  เป็นต้น  กับกรมสรรพากร 
5.    แจ้งขึ้นทะเบียน (นายจ้าง , ลูกจ้าง) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ กับสำนักงานประกันสังคม 
6.    แจ้งขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
7.    จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชี

 

    การจดทะเบียนบริษัท ซึ่งขึ้นตรงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  สำนักงานบัญชีจึงได้มีการให้บริการกับลูกค้าเพื่อประหยัดเวลาและลดความวุ่นวาย และมีการรับจดทะเบียนบริษัทในพื้นที่ต่างๆ อาทิ เช่น รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ  รับจดทะเบียนบริษัท ศรีนครินทร์  รับจดทะเบียนบริษัท บางพลี  รับจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพ  รับจดทะเบียนบริษัท บางนา  รับจดทะเบียนบริษัท บางเมือง  รับจดทะเบียนบริษัท สำโรงเหนือ  รับจดทะเบียนบริษัท ปากน้ำ  รับจดทะเบียนบริษัท เทพารักษ์  รับจดทะเบียนบริษัทแพรกษา  รับจดทะเบียนบริษัท บางปู  รับจดทะเบียนบริษัท สุขุมวิท  รับจดทะเบียนบริษัท แบริ่ง  รับจดทะเบียนบริษัท อุดมสุข  รับจดทะเบียนบริษัท สำโรง  รับจดทะเบียนบริษัท ลาซาล เป็นต้น