ด้วยความห่วงใย เลือกใช้บริการ Online ของกรมสรรพากร


ด้วยความห่วงใย เลือกใช้บริการ Online ของกรมสรรพากร สะดวก รวดเร็ว

ทั้งในช่วงที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไปจนถึงเมื่อสถานการณ์เป็นปกติกับระบบ Tax From Home ทั้งการยื่นแบบ การชำระภาษี การคืนภาษี การจดทะเบียน ช่วยลดต้นทุนและทำให้ธุรกรรมทางภาษีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น...

Update Date : 2 มิ.ย. 2563, 22:12 Read More

!!!!!!!ถือว่าเตือนแล้วนะ!!!!!!!!!!!


"สรรพากร" เตือนซื้อ-ขายใบกำกับภาษีปลอม มีโทษหนัก ปรับจริง และติดคุกยาว โดยในปี 61 ได้ดำเนินคดีทางแพ่งโดยมีการประเมินภาษีผู้ออกใบกำกับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 15 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 1.9 พันล้านบาท และประเมินภาษีผู้ใช้ใบกำกับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมายอีก 408 ราย. . . .

Update Date : 27 ธ.ค. 2562, 15:08 Read More

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี


กรมสรรพากร Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. 53/2562

วันที่แถลงข่าว 10 กันยายน 2562

เรื่อง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี

................................................................................................................................................................

         . . . .

Update Date : 25 ธ.ค. 2562, 00:27 Read More

Big Data Analytics


Big Data Analytics

          เราคงจำกันได้ว่าท่านอธิบดีกรมสรรพากรคนปัจจุบันได้ให้สัมภาษณ์สื่อไว้ว่า “ในปี 2563 จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษี จากข้อมูล Big Data” เรื่องของ AI. . . .

Update Date : 28 พ.ค. 2562, 00:33 Read More

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีว่างงาน


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

1.               จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

2.              . . . .

Update Date : 12 เม.ย. 2562, 00:28 Read More