ภาษีเครื่องสำอาง


เครื่องสำอาง

ในปัจจุบันสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามกลายเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง อย่างต่อเนื่อง ผู้คนทุกเพศทุกวัยต่างก็ต้องการที่จะดูดี จึงหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกัน. . . .

Update Date : 14 ก.ค. 2561, 18:23 Read More

สิทธิการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม


                                           สิทธิการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

          ประกันสังคม ตอกย้ำความเชื่อมั่นการรักษาในระบบประกันสังคม. . . .

Update Date : 24 เม.ย. 2561, 18:06 Read More

สรรพากรร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


กรมสรรพากร

Revenue Department News

เลขที่ข่าว   ปชส. 22/2561

วันที่แถลงข่าว   6 มีนาคม 2561

Update Date : 8 มี.ค. 2561, 15:07 Read More

ช่องทางการชำระเงิน ประกันสังคม


กองทุนประกันสังคม

          นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน. . . .

Update Date : 25 ธ.ค. 2560, 18:37 Read More

อธิบดีกรมพัฒน์ฯ เผย’ปี ‘61 เน้นภารกิจสำคัญ 3 ด้าน


อธิบดีกรมพัฒน์ฯ เผย’ปี ‘61 เน้นภารกิจสำคัญ 3 ด้าน

ดูแล...เอสเอ็มอี และเศรษฐกิจฐานรากแบบเข้มข้น -. . . .

Update Date : 8 ธ.ค. 2560, 12:25 Read More