แนะนำหน่วยรับชำระภาษี


แนะนำหน่วยรับชำระภาษี

 

ชำระแบบเชื่อมต่อไปยังระบบชำระเงินของธนาคารโดยตรง 

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระภาษีจะถูกส่งจากกรมสรรพากรไปยังธนาคารโดยตรง เมื่อผู้เสียภาษียืนยัน

Update Date : 9 ส.ค. 2560, 18:48 Read More

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด


 

https://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=369&filename=index

 

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด

ประเภทของการจดทะเบียน

 1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

Update Date : 4 ส.ค. 2560, 17:08 Read More

สภาวิชาชีพบัญชี


www.fap.or.th/

 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6 และการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

Read More

สำนักงานประกันสังคม


https://www.sso.go.th/

 

สิทธิประโยชน์ ของเงินประกันสังคม

กรณีเสียชีวิต


Update Date : 31 ก.ค. 2560, 12:05 Read More

กรมสรรพากร


www.rd.go.th/

 

การออกใบกำกับภาษี

1 ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี 

Read More